<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Balshøj I/S
Balshøj I/S


Køb dine sopolte hos Balshøj I/S

Balshøj I/S er en svinebedrift med en opformeringsbesætning på 600 søer. Vi sælger primært sopolte til videre avl. Balshøj I/S består af 2 gårde, Balshøj og Balshøj Annex. Gårdene ligger ca. 20 km nord for Århus, nær Hårup. Vi har 600 Landracesøer i opformering. Moderdyrene står på Balshøj, og smågrisene flyttes til Balshøj Annex ved fravænning, hvor de går indtil de sælges.


Vi producerer ca. 5600 YL-polte om året og er meget kritiske med udvælgelsen af sopolte, således at vore kunder sikres en topkvalitet.

Salget af polte foregår via SPF og Dansk avlsdyrsalg for svin.

Derudover sælges ca. 9.000 smågrise ved 30 kilo og ca 1200 slagtesvin. Galtgrisene sælges til faste aftagere.

Vihører under DanAvl, hvilket betyder, at vi er underlagt det danske avlssystem. Til gårdene hører 63 hektar jord, som er i pasningsaftale. Herudover er der gylleaftaler med lokale landmænd og Bånlev/Biogas.